L’Ajuntament garantirà l’accés als consums energètics bàsics com la llum i l’aigua

12 Nov 2013

CRÒNICA DEL PLE – 11 DE NOVEMBRE 2013

La segona moció que es va sotmetre a debat la va defensar la regidora ecosocialista Francina Gabarró i es referia a l’increment de la pobresa energètica. La proposta, que es va aprovar per unanimitat, pretén garantir l’accés als consums energètics mínims vitals.

La regidora socialista Vanesa González, va fer una puntualització al tema, recordant que des dels Serveis Socials s’atenen totes les demandes que arriben i que requereixen ajudes econòmiques per evitar el tall dels subministraments energètics bàsics com la llum o l’aigua. González va reiterar el suport de

Aixeta genèric

l’Ajuntament a les famílies que menys tenen i va garantir que  no n’hi ha cap que hagi sol·licitat ajuda i no l’hagi rebuda.