Debat tranquil a la darrera sessió ordinària del Ple vilanoví

10 Mar 2015

ple 9 de març 2015 (3)L’Ajuntament de Vilanova del Camí va celebrar ahir al vespre la darrera sessió ordinària del Ple, amb la Sala de Plens plena de gom a gom. La sessió plenària es va iniciar amb una referència al dia 8 de març i un reconeixement explícit de l’Alcaldessa, Vanesa González, a les dones treballadores de l’Ajuntament a qui va agrair “la seva dedicació i capacitat per tirar endavant aquesta administració”.

Tot seguit la Secretària va donar compte de la resolució d’Alcaldia amb data de 4 de març, data a partir de la qual l’Alcaldessa, Vanesa González i els regidors Pepita Còdol, Antoni Maturana i Antonio Sánchez, passen a ser regidors no adscrits, quedant dissolt el Grup municipal PSC-PM.

El debat del Ple es va fer esperar perquè els quatre punts de l’àrea d’economia, hisenda i règim interior, es van aprovar pràcticament sense intervencions. El primer punt feia referència a la delegació de funcions a la Diputació de Barcelona a través de l’Organisme de Gestió Tributària. El Ple va aprovar per unanimitat delegar la recaptació de les multes coercitives així com les costes judicials derivades de procediments contenciosos administratius. També es va modificar una delegacions anterior relativa a la taxa per ocupació de terreny públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa.

El Ple també va votar per unanimitat la proposta de Conveni entre el Consorci de Normalització Lingüística i Ràdio Nova a través del qual s’estableix una col·laboració per emetre per la ràdio municipal un espai per fomentar l’ús correcte del català. L’espai, de quinze minuts de durada, s’emet cada dilluns sota el títol “El tastet” i emmarcat en el magazine La Carmanyola.

També es va aprovar per unanimitat la modificació de les bases de la subvenció pel foment de la creació de llocs de treball i de noves activitats econòmiques que s’ha ampliat amb l’objectiu que també es puguin beneficiar d’aquestes ajudes els establiments comercials i de serveis. La proposta contempla una partida pressupostària de 40.000 € que es destinarà, entre altres projectes, a la reforma, millora o ampliació dels comerços vilanovins.

Aquesta proposta que es va incorporar als pressupostos del 2015 a instàncies del partit popular, va comptar amb els vots positius de tot el consistori. La regidora Mari Luz Martínez, va expressar la seva satisfacció perquè amb aquesta mesura va dir, podem ajudar al petit comerç. Martínez va demanar al titular de Promoció Econòmica que reforcés la proposta amb una bona campanya de promoció i difusió perquè l’objectiu, va dir, és repartir els 40.000 € de la subvenció.

Jordi Barón, regidor de Promoció Econòmica, es va comprometre a fer una bona campanya de difusió per arribar al major nombre d’establiments i poder exhaurir la partida pressupostària.

L’últim punt de l’àrea econòmica va ser l’aprovació de la compatibilitat de personal de l’ajuntament  que es va tancar amb els vots a favor de tots els regidors excepte els del grup IPV-VV.