El govern presenta el “full de ruta” per emprendre polítiques d’habitatge

19 Abr 2016

Pla Local Habitatge 2016 Acte public (7)

L’Ajuntament de Vilanova del Camí ha convocat, aquest dilluns, un acte públic per donar a conèixer el Pla Local d’Habitatge que s’ha d’implementar entre el 2016 i el 2021. Una vegada acabada la fase de diagnosi i definits els objectius i les actuacions és el moment d’obrir el pla a la participació ciutadana. L’acte va estar conduit per l’equip redactor format per Sergi Fernández, de l’empresa Portacabot; Pilar Cervantes tècnica de la Diputació de Barcelona; la regidora d’Urbanisme, Rosi Grados, i l’alcaldessa Vanesa González.

L’any 2014 l’Ajuntament vilanoví ja va sol·licitar a la Diputació de Barcelona el suport per a l’elaboració d’aquest pla que segons els responsables municipals esdevindrà una eina dinàmica i flexible per a la gestió de les polítiques d’habitatge a Vilanova del Camí, d’una manera transversal i integral.

El projecte s’ha dividit en tres parts: anàlisi, diagnosi i pla d’acció. És en aquest darrer que som ara mateix: la coordinació i el desenvolupament dels objectius, les estratègies i proposta del pla i el procés de participació ciutadana. En aquest sentit, segons va anunciar l’alcaldessa, dilluns, ara s’obre un termini d’exposició del pla a la ciutadania per tal que puguin dir la seva i fer aportacions, consultes o suggeriments. El document estarà exposat a la pàgina web municipal, en aquest enllaç.

Segons l’alcaldessa tant l’elaboració com la futura implantació del pla serà “interessant i beneficiosa per al nostre municipi. Aquest pla ens ha permès tenir una visió general, molt àmplia i alhora específica de la situació en matèria d’habitatge en el nostre municipi i per tant hem pogut establir les línies d’actuacions per a la implantació i les futures millores que puguin sorgir”.

González va donar les gràcies als tècnics de la Diputació per la bona coordinació i la col·laboració amb els tècnics municipals, i també a la regidora Rosi Grados “per la predisposició des del departament d’Urbanisme a tirar endavant aquest projecte en què ha dedicat molta energia per tal que per primer cop es doti d’una partida pressupostària i de personal per tirar-lo endavant”.

En el seu torn, la regidora Rosi Grados va contextualitzar la primera iniciativa de tirar endavant aquest pla, ara fa un parell d’anys, quan va arribar la proposta de la Diputació de Barcelona encara que no era obligatori per a municipis de menys de 20.000 habitants, “però es va considerar adient tirar-ho endavant”. L’actual equip de govern ha treballat, va dir, “de manera constant per fer-lo real”. Grados creu que ha d’esdevenir una eina molt útil “perquè dins el document s’ha fet un estudi molt exhaustiu i acurat sobre una sèrie de paràmetres relatius a la vivenda en la nostra població” entre les quals va esmentar: les característiques del parc vacant d’habitatges, la tipologia de les famílies que viuen al municipi o estudis en matèria d’accessibilitat, entre altres. “Ara”, va dir, “estem davant de la possibilitat d’implementar polítiques concretes d’habitatge”.

Cal recordar que la creació del Punt d’Informació de l’Oficina Comarcal d’Habitatge a l’Ajuntament de Vilanova del Camí és un dels projectes emmarcats al Pla Local d’Habitatge i que va ser aprovat inicialment pel consistori vilanoví en la darrera sessió plenària. S’ha dotat de pressupost i personal per tirar endavant.