El Ple debatrà els Pressupostos 2015 en la sessió ordinària de dilluns 

16 Gen 2015

AJUNTAMENTL’Ajuntament de Vilanova del Camí ha convocat per al proper dilluns el Ple de Pressupostos. El consistori debatrà en sessió ordinària els comptes municipals per al 2015 però també la plantilla orgànica del personal, la massa salarial i les bases d’execució del pressupost.

Tot i que de ben segur aquest serà el tema central d’aquesta sessió, el Ple també sotmetrà a debat altres temes com la resolució de les al·legacions presentades a l’aprovació inicial del Reglament Orgànic Municipal o l’aprovació del plec de clàusules administratives generals per a la contractació de l’Ajuntament.

Dins l’àrea d’Economia, Hisenda i Règim anterior també s’abordarà al Ple l’aprovació provisional de modificació de l’IBI i la liquidació definitiva de les contribucions especials per a la urbanització del tram de la Ronda Sud entre Almirall Cervera i Isabel La Catòlica.

Així mateix es porta al Ple una proposta per a la modificació de les bases de la subvenció per al foment de la creació de llocs de treball i noves activitats econòmiques i també es debatrà sobre la modificació dels estatuts del Consorci de la Gestió de la Televisió Digital Local Pública.

En l’àrea d’Obres, Urbanisme, Serveis Municipals i Medi Ambient, s’ha incorporat un punt relatiu a la valoració efectuada en concepte de l’expropiació d’una finca al polígon industrial. El punt de l’ordre del dia proposa no aprovar la valoració presentada.

Com que el Ple de dilluns és ordinari, incorporarà també els Precs i preguntes dels grups municipals.


1
Hola 👋
Aquest es el WhatsApp de Ràdio Nova.
Et podem ajudar?
Powered by