La PAH felicita l’Ajuntament per utilitzar amb destresa els barems de càlcul pel lloguer social

13 Jun 2016

Rosi Grados juny 16 (2)

La Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica ha donat eines als Ajuntaments per fer front als desnonaments, als talls de subministraments i per mobilitzar l’habitatge buit durant els últims 9 mesos. El recurs amb suspensió del Govern del PP però, ha deixat sense cobertura legal l’obligatorietat dels grans tenidors d’habitatge, com són les entitats bancàries, d’oferir un lloguer social, així com la mobilització d’habitatge buit a través de la cessió obligatòria, entre d’altres.

La PAH ha començat a reunir-se amb els ajuntaments de la comarca, per presentar-los el document “Proposta d’Actuacions urgents i coordinades pel dret a l’habitatge i els subministraments”, que recull les accions que els Ajuntaments haurien d’aplicar de forma coordinada, amb urgència i de forma prioritària per donar resposta a les situacions de pèrdua d’habitatge i pobresa energètica.

La PAH Anoia es va reunir amb l’Ajuntament de Vilanova del Camí el passat mes de maig i van repassar tot un seguit de mesures urgents i imprescindibles. A la reunió hi van participar els membres del govern i també de la resta de formacions polítiques amb representació al consistori a excepció de Veïns amb Veu. La regidora d’Obres i Urbanisme, Rosi Grados, que també lidera el Pla Local d’Habitatge assegura que el tema de l’emergència habitacional i pobresa energètica és massa important com per fer-ne un ús partidista o demagògic i ha aplaudit que els partits s’avinguin a treballar plegats. Lamenta però que IPV-VV no assistís a la reunió.


L’Ajuntament obrirà expedients a les entitats bancàries que no col·laborin


En aquesta reunió, la PAH va demanar a l’ajuntament vilanoví que es comencin a obrir expedients als grans tenidors que no posin a disposició com a mínim el 10% del parc d’habitatge buit. En aquest sentit, explica Rosi Grados, l’Ajuntament fa tres mesos que va començar una campanya incisiva amb els bancs als quals se’ls demanava una relació dels immobles buits i de la situació actual dels mateixos. La regidora assegura que la majoria estan responent però encara hi ha una entitat que no ha contestat a cap de les missives que se li han enviat i a la qual se li obrirà un expedient.

Tot i que, com hem dit, la majoria de les entitats financeres han contestat, els arguments i les respostes són força inverosímils i en alguns cassos, diu Rosi Grados, caldrà contrastar la informació amb inspeccions d’ofici.


Vilanova demanarà a les subministradores que comuniquin a l’Ajuntament qualsevol incidència a les factures abans de tallar l’aigua, la llum o el gas


La PAH també va proposar a l’Ajuntament iniciar d’ofici altres inspeccions, en aquest cas a les subministradores per tal d’evitar talls en els subministraments bàsics: aigua, llum i gas. Un compromís que l’ajuntament afegirà i vehicularà a través del Pla Local d’Habitatge, segons informa Rosi Grados.

Una altra de les accions que es vehicularan també a través del Pla Local d’Habitatge és l’elaboració d’un cens dels habitatges buits del municipi, que segons la regidora són pràcticament 140, i detectar aquells que no estan complint amb la funció social tal i com estableix la normativa vigent, per tal de mobilitzar-los cap a habitatge social.

Durant la reunió entre la PAH i l’Ajuntament de Vilanova del Camí, no tot van ser demandes. La PAH va reconèixer i felicitar l’Ajuntament per utilitzar amb destresa els barems per calcular el preu del lloguer dels reallotjaments que, segons la normativa vigent, estaria entre el 10 i el 18% dels ingressos familiars.


L’ajuntament ha iniciat un estudi exhaustiu sobre les necessitats reals d’habitatge social. També vol saber quantes famílies podrien trobar-se en situació de pobresa energètica i habitacional 


Paral·lelament i de manera transversal amb Serveis Socials, s’ha començat un altre estudi per determinar la situació real de Vilanova del Camí pel que fa a les  necessitat d’habitatge social. La regidora ha demanat números concrets de les actuacions que l’Ajuntament ha portat a terme per evitar talls de subministraments bàsics. També ha sol·licitat informes sobre els desnonaments, execucions hipotecàries o dacions en pagament efectuades des del 2014.

Des de PAH també demanen que instin el govern de la Generalitat i al parlament de Catalunya  a signar de manera immediata els convenis amb les companyies de distribució elèctrica i les subministradores d’aigua per tal que aquestes donin ajudes o facin descomptes molt significatius en la factura. Que augmenti la partida pressupostaria destinada a polítiques públiques d’habitatge. I que obrin  urgentment la convocatòria de nous ajuts de lloguer per aquest any i posteriors en forma de convocatòria oberta permanentment.