La queixa d’una veïna per les molèsties dels plataners del carrer Anselm Clavé arriba al Síndic de Greuges

31 Mai 2019
Plataners al carrer Anselm Calve Foto Google Maps
Imatge de Google Maps

El Síndic de Greuges ha posat fi a les actuacions sobre la idoneïtat dels plataners del carrer Anselm Clavé. Ho ha fet després requerir informació a l’Ajuntament amb l’objectiu de valorar el tema i donar resposta a la veïna del carrer que va presentar una queixa formal al Síndic, davant el que considerava “una falta d’actuació de l’Ajuntament”


www.vilanovadelcami.cat

Web de l’Ajuntament de Vilanova del Camí


El conflicte sobre els plataners del carrer Anselm Clavé ve d’antic, abril de 2018, moment en què una veïna va sol·licitar a l’Ajuntament la valoració sobre la idoneïtat dels plataners plantats al carrer on resideix. La interessada exposava les molèsties que li provoquen aquests arbres com “la brutícia causada per la caiguda de les fulles o problemes respiratoris i al·lèrgies”. També es queixa, que “atesa la mida dels arbres, les seves arrels provoquen desperfectes en la via pública, voreres i murs de les cases, i les branques tapen els fanals, provocant foscor durant la nit”.

Segons consta als diferents informes, en un primer moment, el llavors regidor d’Obres i Serveis Municipals, després d’una reunió amb aquesta veïna, va determinar la tala de 5 dels arbres situats a la vorera, de manera alternada, per tal de millorar la il·luminació del vial i el correcte creixement dels arbres restants. La decisió no incorporava cap informe tècnic que avalés la tala.

Abans de portar a terme l’actuació, l’Alcaldia va demanar una valoració als responsables tècnics d’Obres i Medi Ambient, que van determinar que tots els exemplars estaven sans i que en cap cas no havien malmès les voreres, concloent que la tala era innecessària.

L’Ajuntament ha remès al Síndic tota la informació sol·licitada i amb data de 15 de maig, el Síndic ha comunicat a l’Ajuntament el tancament de l’expedient, sense fer cap altre requeriment al respecte.

Sindic de Greuges imatge-v2
Link al web del Síndic