L’Ajuntament crida la ciutadania a prendre precaucions per la revetlla de Sant Joan

11 Jun 2019
Revetlla Sant Joan foguera V02

Aquest dimarts s’ha publicat al web municipal el ban de Sant Joan. Amb motiu de la propera revetlla de Sant Joan, els veïns que desitgin fer les tradicionals fogueres, hauran de sol·licitar la corresponent autorització municipal


www.vilanovaddelcami.cat

Web de l’Ajuntament de Vilanova del Camí


Aquesta sol·licitud haurà de ser presentada abans del dia 14 de juny, per escrit i signada per persona major d’edat, responsable del foc, i haurà d’indicar-se el lloc exacte on es realitzarà el foc. Les fogueres no podran realitzar-se a menys de 15 m. de la façana de cap edificació ni dels cotxes aparcats.

Entre altres indicacions, el ban recorda que està prohibit fer foc als terrenys forestals tant si estan poblats d’espècies arbòries com si no, i a la franja de 500 metres que els envolta.

En el cas de fer la foguera en un solar, cal netejar-lo abans de bardisses o de materials inflamables. Està prohibit fer la foguera a l’asfalt de les calçades.

El ban també alerta que cal anar amb compte amb el que es crema a les fogueres. Han de ser coses que deixin brasa, sobretot fusta. No cremar papers ni teixits, perquè el vent els pot enlairar.

També assenyala que no s’utilitzin mai bidons, llaunes o esprais, ja que poden explotar, ni pneumàtics ni plàstics, pels seus efectes contaminants.

En general, es recomana fer la foguera petita i no fer servir benzina ni qualsevol líquid inflamable.