L’Ajuntament de Vilanova posa a la venda un seguit de maquinària amb un valor estimat de 21.000 €

13 Jun 2019
Façana de l'Ajuntament de Vilanova del Camí

L’Ajuntament de Vilanova del Camí ha posat a la venda un seguit de maquinària amb un valor estimat de 21.000 €. La licitació es va obrir aquest dimecres a les 11:00 h al Perfil del Contractant i la recepció de propostes econòmiques estarà oberta fins el proper 27 de juny a les 14:00 h


Perfil del Contractant

Web de l’Ajuntament de Vilanova del Camí


L’ajuntament ha publicat el plec de clàusules administratives del contracte d’alineació de béns mobles al web municipal, concretament al Perfil del Contractant. Els béns que se subhastaran són un camió grua, una màquina de sulfatar, un compressor d’aire, una trituradora de fusta, un remolc de tractor, una màquina llevaneu i un generador. El preu base de la licitació és de 20.900 € però les ofertes econòmiques, que podran presentar tant persones físiques com jurídiques,  hauran de fer-se a l’alça.

A la documentació del Perfil del Contractant també es pot descarregar els models de declaració responsable i el de la proposició econòmica que la Mesa de Contractació valorarà una vegada tancat el termini de presentació de propostes.