L’Ajuntament posa a la venda dues parcel·les del patrimoni municipal

14 Mar 2019
Ajuntament logo oficial-fons-720

L’Ajuntament de Vilanova del Camí ha anunciat la venda de dues parcel·les del patrimoni municipal. La primera d’ús industrial situada al polígon Pla de Rigat, concretament a la carretera de La Pobla, 174 i la segona, destinada a habitatge unifamiliar o plurifamiliar, ubicada al carrer Joan Miró, 27

Segons el que es descriu al Plec de Clàusules que es pot consultar al Perfil del Contractant de l’Ajuntament de Vilanova del Camí, la primera parcel·la pertany al sector industrial Pla de Rigat i té una extensió de 3.024 m2. El preu mínim que es pot oferir per aquesta finca d’ús industrial és de 105.250 m2 més l’IVA.

Pel que fa a la segona finca, situada al carrer Joan Miró, té una superfície de 1.737 m2 i està destinada a habitatge de planta baixa més 2 pisos d’alçada. El preu mínim de venda és de 733.600 € més l’IVA.

Les empreses podran concórrer al concurs per a l’alienació dels béns fins el proper 11 d’abril de 2019. El termini per presentar propostes conclou a les 14 h.