L’ajuntament vilanoví convoca dues places de Policia Local i una de Caporal, de promoció interna

13 Jun 2019
Policia Local cotxe-recurs-v22

L’Ajuntament de Vilanova del Camí ha convocat dues places de Policia Local i una altra de Caporal, aquesta última pel torn de promoció interna. Les bases per a les dues oposicions es poden consultar al web municipal a l’àrea d’Informació Oficial


www.vilanovadelcami.cat

Web de l’Ajuntament de Vilanova del Camí


A les bases s’especifiquen els requisits que es demanen als aspirants en cada cas, els terminis per presentar les instàncies i la publicació de les llistes d’admesos i exclosos,  el tribunal qualificador així com el desenvolupament del concurs-oposició.

Aquestes places, les dos de policia i la de Caporal, formen part de la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament de Vilanova del Camí que figura inclosa a l’oferta pública d’ocupació per a l’any 2019.