L’Ajuntament vilanoví posa les bases per impulsar un Pla Local d’Habitatge

09 Mar 2016

Rosi Grados mar16 V02L’Ajuntament de Vilanova del Camí proposarà al Ple del proper 14 març l’aprovació d’un Pla Local d’Habitatge. Es tracta d’un document tècnic que analitza la situació de l’habitatge a la ciutat, així com les condicions socioeconòmiques que l’envolten. A la vegada, el pla recull tot un seguit de propostes d’actuació i la creació del Punt d’Informació de l’Oficina Comarcal d’Habitatge.

L’Ajuntament va sol·licitar a la Diputació de Barcelona ajuda per fer l’anàlisi i diagnosi de l’estat de l’habitatge al municipi. L’estudi, explica la regidora d’Obres i Urbanisme, Rosi Grados, que és qui lidera el projecte, ofereix dades sobre el parc d’habitatges del municipi. D’aquest anàlisi, explica Grados, es desprèn que a Vilanova no existeixen habitatges molt antics o en molt mal estat, ja que els immobles més antics han estat rehabilitats. L’estudi també indica que són habitatges unifamiliars o plurifamiliars generalment de dos pisos més golfes on hi viuen una o dues famílies. Generalment són de propietat i escassegen els habitatges de lloguer.

L’estudi que s’ha realitzat amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona també ofereix informació sobre els col·lectius més vulnerables pel que fa a l’accés a l’habitatge. La regidora ha parlat de gent gran, major de 65 anys, que viuen soles i amb alguns problemes de mobilitat i d’accessibilitat que planteja accions com la instal·lació d’ascensors o la substitució de banyeres per plats de dutxa. Aquest estudi, ha dit Rosi Grados, és una eina més per treballar de manera coordinada i transversal amb altres àrees municipals com els Serveis Socials des d’on es fa un seguiment d’aquests col·lectius més vulnerables.

El planejament urbanístic actual, explica Rosi Grados, no contempla un possible creixement del parc d’habitatge, al contrari, la tendència, diu la regidora, és donar sortida al parc d’habitatges buits sobretot amb propostes de lloguer social.

Les competències en matèria d’habitatge corresponen al Consell Comarcal de l’Anoia i a Igualada on hi ha una Oficina d’Habitatge. Per això des de l’Àrea d’Obres i Urbanisme s’està treballant en la creació d’un Punt d’Informació de l’Oficina Comarcal d’Habitatge, que es dotarà de recursos humans i econòmics.

Aquesta oficina treballarà de manera coordinada amb l’ens comarcal i oferirà a la ciutadania informació i assessorament sobre qualsevol tema relacionat amb l’habitatge: rehabilitacions, subvencions, accessibilitat…


Grados anima la ciutadania a cedir, temporal o definitivament, els pisos buits per a lloguer social


Una de les accions que s’emmarquen en el Pla Local d’Habitatge és el catàleg d’habitatge, públic i privat, que es pugui vincular a aquest projecte. Un inventari que ara mateix ja compta amb un pis cedit per CaixaBank  i un altre procedent d’una donació de la família de Joan Peronella i que la regidora espera poder anar ampliant amb cessions, temporals o definitives, de diferents propietats privades. La regidora ha animat la ciutadania perquè demanin informació i posin a disposició els seus immobles buits que s’integraran en aquest circuit de lloguer social.

La regidora també ha parlat de l’ocupació il·legal dels habitatges. És un tema que preocupa al govern de la ciutat i per això han incorporat al Pla una sèrie de fitxes per conèixer i fer el seguiment d’aquests immobles, una feina que cal fer, ha dit, en  estreta col·laboració amb els cossos de seguretat.

El Pla Local d’Habitatge contempla també una línia de subvencions per a la rehabilitació d’habitatges; per a facilitar l’emancipació, per a destinar els habitatges a un ús social, els destinats a emergència social… però que s’aplicarà en propers exercicis. La regidora recorda que la implementació del pla es farà en cinc anys: del 2016 al 2021.