Obre el Centre SPOTT Anoia per oferir atenció als menors amb addiccions a drogues i pantalles

25 Feb 2019
SPOTT_Piera_A1

La Diputació de Barcelona ha obert una nova seu del Centre SPOTT per donar servei als municipis de la comarca de l’Anoia, que estarà ubicada a Piera. Oferirà atenció a menors d’edat que fan consums problemàtics o que presenten problemes d’addicció a drogues i pantalles, i també al suport a les seves famílies.

La iniciativa ha estat impulsada per la Diputació de Barcelona en col·laboració amb el Consell Comarcal de l’Anoia i l’Ajuntament de Piera, on estarà aquest servei, concretament en l’equipament municipal conegut com la Nau de Piera.

El servei estarà disponible cada dimecres de 9 a 14 h a partir del 13 de març però, des del passat divendres ja s’han començat a rebre derivacions del personal professional dels serveis bàsics municipals. També, les famílies i els adolescents hi poden accedir directament per sol·licitar informació.

Un psicòleg i una educadora social donaran atenció i suport per reduir o aturar les addiccions a les substàncies i a les pantalles, acompanyant i atenent els adolescents perquè abandonin aquestes conductes i assessorant les famílies per reforçar les seves capacitats en la tasca educativa.

Segons va explicar divendres, durant l’acte de presentació, Iolanda Moragues, cap del Servei de Suport de Programes Socials de la Diputació, l’objectiu és fer una detecció precoç amb la voluntat d’intervenir de manera ràpida en aquests joves.

Moragues ha afegit que cada cop s’incrementen més les demandes de sol·licitud de suport per l’addicció a les pantalles i ha matisat que “està creixent la sensibilització i la necessitat de contrarestar com a pare o com a mare la percepció que l’adolescent té que allò que fa és normal”.

També va assenyalar que a les addiccions més comunes -mòbil, xarxes socials o videojocs- darrerament s’han sumat “les apostes en línia”.

El vicepresident tercer del Consell Comarcal de l’Anoia, Xavier Pérez, destaca que aquesta iniciativa és un exemple del treball conjunt que es pot fer entre administracions, en aquesta cas, la Diputació, el Consell i l’Ajuntament de Piera.

Segons el regidor de Benestar i Família de Piera, Jaume Raventós, el fet que s’hagi escollit aquest municipi per ubicar el nou servei es deu a la situació geogràfica estratègica d’aquest municipi per a l’atenció d’aquesta zona de l’Anoia sud.

L’Spott Anoia és un espai descentralitzat del servei Spott -amb seu central a Barcelona-. El servei prestarà atenció especialitzada de tractament a menors d’edat.

SPOTT_Piera_A

Altres actuacions a la comarca de l’Anoia

Altres actuacions desenvolupades a la comarca de l’Anoia en l’àmbit de la prevenció de les drogodependències són: el Programa comunitari de prevenció de les addiccions 2015-2019 , de l’Ajuntament d’Igualada; Pla de prevenció del consum de drogues de l’Anoia, del Consell Comarcal de l’Anoia (2011-2014); Protocol de detecció i intervenció en el consum de drogues en menors d’edat escolaritzats a l’Institut Montbui de Santa Margarida de Montbui i Taller de Capacitació parental en el bon ús de les TIC en l’àmbit familiar al municipi de Piera.

Descentralització del servei SPOTT

L’any 2015, la Diputació de Barcelona impulsa la descentralització del servei d’intervenció amb la voluntat d’acostar-lo als ciutadans i per poder donar una resposta més propera en l’àmbit de menors d’edat amb consum de drogues i les seves famílies en el territori, garantint així l’equitat en l’atenció.

Aquesta descentralització s’inicia amb el Projecte pilot del programa de tractament SPOTT a les àrees bàsiques de serveis socials de les comarques del Bages i del Berguedà (SPOTT- BAGES–BERGUEDÀ).

A l’abril del 2018 s’inicia un nou projecte de descentralització del programa de tractament SPOTT de menors d’edat a les àrees bàsiques de serveis socials de la comarca del Vallès Oriental (SPOTT-VALLÈS ORIENTAL).

Els serveis de descentralització Bages-Berguedà i Vallès Oriental han atès un total de 70 adolescents (70% nois i 30% noies) d’una mitjana d’edat de 15 anys. D’aquests, el 85% són per problemàtica de drogues (especialment per consum de cànnabis) i el 15% per ús problemàtic de pantalles (videojocs i xarxes socials).