S’aprova la modificació de l’ordenança que regula les subvencions municipals sense consens entre govern i oposició

13 Mar 2018

ple 12 març 2018 (4)-v222


A banda del pressupost municipal un altre dels punts que va centrar el debat polític del ple ordinari d’aquest dilluns, va ser la modificació de l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament vilanoví. L’Equip de Govern va presentar una proposta amb la voluntat de beneficiar les entitats a l’hora de justificar les subvencions, però va deixar dubtes oberts entre els partits de l’oposició que van votar-la en contra


Ple pressupostos Imma 2018-v22

La regidora de Cultura, Imma González, va explicar que l’ordenança s’adapta als canvis normatius amb l’objectiu de millorar la tramitació de les subvencions municipals i sobretot en resposta “a una petició expressa de les entitats que fins ara havien de justificar com a mínim el doble de la quantitat atorgada per part de l’Ajuntament”. A l’empar de la llei estatal, la modificació permet que les entitats només hagin de justificar l’import de la subvenció concedida. Segons va explicar la regidora “era de justícia arreglar aquest tema” i va avançar que l’acord ja regirà les subvencions atorgades el 2017 que s’han de justificar aquest 2018. Es per això que tal i com va manifestar esperava el vot unànime del ple.

No obstant, la controvèrsia es va fer evident quan els grups de l’oposició van argumentar el seu posicionament de vot i van posar l’accent en un aspecte de l’ordenança que els sembla, si més no, que deixa oberta una escletxa a un criteri que recaurà en els tècnics, en el cas que s’hagi de demanar a una entitat una justificació superior a la quantitat atorgada, un aspecte que podria donar-se en el cas que l’entitat rebi subvenció d’una altra administració.


Llista Google Icons_format_list_bulleted_black_24dp_2x

Ordenances de l’Ajuntament de Vilanova del Camí


Jordi Barón, com a portaveu del grup municipal de CiU, va explicar que tot i que el seu grup estava d’acord amb el contingut bàsic de la modificació, és a dir demanar a les entitats que justifiquin els diners atorgats sense cap més càrrega afegida, va matissar el desacord en el fet de contemplar “un percentatge variable” per als altres supòsits. Segons va afegir, “ja existeixen els convenis per regular la casuística o les característiques concretes d’algunes entitats, i per tant, la modificació hauria de regir-se per un criteri d’igualtat, el mateix per a totes”.

En la mateixa línia es va expressar la regidora d’ERC, Meritxell Humbert, que segons va dir ja havia manifestat els seus dubtes sobre aquest extrem en la comissió informativa. “A priori”, va dir, els va semblar “encertada” la modificació, però tal i com va assenyalar és la segona part del text la que no comparteixen, perquè considera “que s’incorpora un component discrecional injust” en el cas d’haver de reclamar a les entitats “un percentatge major que podria variar, amb la qual cosa suposaria establir condicions diferents entre unes i altres” i va demanar “ajustar el 10% de manera universal i que consti en ordenança”.

Al seu torn, Vanesa González, va argumentar el vot en contra per part de V365 pels mateixos motius i va assenyalar que estava “fora de lloc traslladar la responsabilitat als tècnics o a un criteri subjectiu, que podria també ser del polític de torn i que pot conduir a la discriminació entre les entitats”. També va manifestar que era un tema que haurien volgut aprovar, però que des del govern no havien tingut en compte les seves aportacions i no havien arribat a un consens.

La regidora Imma González va insistir que el criteri tècnic era un aspecte que s’havien vist obligats a incorporar per recomanació dels serveis jurídics, però que mentre ella sigui regidora no ho aplicarà, va dir, tot reiterant que les entitats només hauran de justificar els diners que els hagin atorgat “ni un 1% més ni un 2% menys”. Al seu parer, segons va manifestar, l’oposició feia demagògia i no aprovava la modificació “perquè la presenta l’actual equip de govern”.

El debat va pujar de tot en fer-se evident la desconfiança mútua entre equip de govern i oposició. Imma González va retreure a l’anterior titular de Cultura, Meritxell Humbert, que hagués afavorit entitats de la seva afinitat política i per al·lusions, tant el regidor Jordi Barón com la regidora Meritxell Humbert, van defensar que els partits polítics són també entitats del municipi i que “poden ser bonificats, sobretot si fan actes de caire cultural i d’interès general”.

Finalment el punt es va acabar aprovant només amb els vots favorables de l’equip de govern.