Territori i Sostenibilitat preveu optimitzar la ronda sud i descongestionar els nuclis d’Igualada, Vilanova i Montbui

12 Feb 2018

Millores accessibilitat Ronda Sud febrer 2018 (23)


El secretari d’Infraestructures i Mobilitat, Ricard Font, acompanyat de l’alcalde d’Igualada, Marc Castells, i l’alcaldessa de Vilanova del Camí, Noemí Trucharte,  ha presentat tres projectes per a millorar la mobilitat d’aquests municipis i la seva accessibilitat a la ronda sud d’Igualada. Així, aquestes actuacions permetran alliberar els nuclis d’aquestes poblacions i de Santa Margarida de Montbui de la circulació de pas d’uns 10.000 vehicles diaris


Al mateix temps, les obres previstes també tenen com a objectiu optimitzar la ronda Sud, amb un trànsit diari de 5.000 vehicles que, amb les noves mesures, podria superar, ha dit Ricard Font, els 11.000.

La ronda Sud d’Igualada, que té sis quilòmetres de longitud, discorre des de Santa Margarida de Montbui fins a Vilanova del Camí. Per dotar Igualada d’una connexió més ràpida i directa a la ronda, el Departament de Territori i Sostenibilitat ha previst la construcció d’un nou enllaç. En els pròxims dies, l’estudi informatiu i l’estudi d’impacte ambiental d’aquesta actuació se sotmetran a informació pública.

El projecte abasta tres termes municipals: Igualada, Vilanova del Camí i Santa Margarida de Montbui. El nou accés, que s’ubicarà entre els actuals enllaços de Sant Maure i de Vilanova del Camí, estarà format per dues rotondes i un vial d’un quilòmetre. Aquest vial tindrà dos carrils, un per sentit, de 3,50 metres d’amplada i dos vorals d’1 metre cadascun.

El traçat inclou dos viaductes per salvar la riera Garrigosa, primer, i el riu Anoia, després. Un cop passat el riu Anoia, el traçat connecta amb la trama urbana d’Igualada; en concret, amb el carrer del Rec, a l’altura del carrer Misericòrdia, segons l’alternativa considerada més adient en els estudis que se sotmeten a informació pública. En coordinació amb l’Ajuntament d’Igualada, s’ha plantejat la continuació de l’actual via per a vianants i bicicletes pel costat sud del carrer del Rec, fent-lo passar a diferent nivell respecte dels vehicles.

L’estudi de demanda que s’ha dut a terme calcula que el nou accés d’Igualada captarà més de 7.000 vehicles diaris i que 4.200 vehicles que actualment  travessen Igualada deixaran de fer-ho.  Paral·lelament, 1.800 vehicles deixarien de circular per l’interior de Santa Margarida de Montbui.

Imatge virtual entrada Igualada


Millora de l’accessibilitat de Vilanova del Camí


accessibilitat vilanova del cami

Actualment, la ronda Sud té dos accessos a Vilanova del Camí: un situat al sud del municipi i el de Vilanova nord. El primer és un semienllaç que permet els moviments cap a i des del sud i el segon és un enllaç que facilita els moviments en tots dos sentits de la circulació. Des de la inauguració de la Ronda Sud, el 2010, Vilanova del Camí ha reclamat a la Generalitat els accessos del municipi a la Ronda que permetés la mobilitat dels vilanovins tant en direcció a Bacelona com a Santa Margarida.

La llei de carreteres, però, no permet aquesta connexió però en la línia d’optimitzar la infraestructura i afavorir la mobilitat en els municipis de l’entorn, el Departament de Territori i Sostenibilitat ha impulsat la millora de l’accessibilitat de Vilanova del Camí mitjançant dues actuacions complementàries. L’objectiu és formar, en dues fases, una via col·lectora que connecti els dos enllaços actuals per, d’una banda, millorar la connectivitat de l’enllaç de Vilanova nord i, de l’altra, facilitar els moviments que ara no són possibles a l’enllaç de Vilanova del Camí.

Es calcula que aquesta nova accessibilitat a Vilanova del Camí captarà 3.470 nous trànsits diaris i traurà prop de 3.300 vehicles diaris del nucli urbà de Vilanova del Camí.

La Generalitat iniciarà el proper mes de març els treballs per a la construcció d’un vial, a partir del perllongament del carrer dels Fusters de Vilanova del Camí, que connecti amb una de les rotondes que formen l’enllaç Vilanova Nord de la

ronda Sud d’Igualada. L’objectiu d’aquesta actuació és millorar la connectivitat de la trama urbana de Vilanova del Camí, en concret, dels barris de la Pau i de Santa Llúcia, tant amb la ronda com amb Barcelona.

L’alcaldessa de Vilanova del Camí, Noemí Trucharte, s’ha mostrat satisfeta per aquesta primera actuació que començarà en breu i que beneficiarà la mobilitat dels vilanovins. Els treballs, que s’emmarquen en un conveni de col·laboració entre el Departament de Territori i Sostenibilitat i l’Ajuntament de Vilanova del Camí, tenen un pressupost de 390.000 euros i un termini d’execució de tres mesos.

El nou vial tindrà una longitud de 175 metres i una amplada de 10 metres, amb dos carrils de circulació de 3,5 metres i vorals d’1,5 metres cadascun. A més de la formació i pavimentació d’aquest vial, les obres inclouran elements per a facilitar el drenatge; l’adequació de la senyalització vertical i horitzontal, la restitució de camins que quedin afectats i l’estesa de terra vegetal i hidrosembra de talussos.


Territori i Sostenibilitat proposa una solució tècnica per a l’enllaç de Vilanova a la ronda


Per la seva proximitat amb l’enllaç següent, el de Vilanova nord, a l’enllaç de Vilanova del Camí no es poden construir els dos ramals que permetrien fer els moviments –cap al nord i des del nord- que ara no són possibles. Així, per millorar l’accessibilitat a la ronda, el Departament de Territori i Sostenibilitat impulsarà una solució tècnica alternativa: la formació d’una via col·lectora per a connectar ambdós enllaços.

En concret, aquest vial tindrà 650 metres de longitud i discorrerà entre la rotonda de la ronda de Sant Antoni i la rotonda de la carretera C-244 (la Pobla de Claramunt). El vial tindrà una amplada de 10 metres, amb dos carrils de circulació de 3,5 metres i vorals d’1,5 metres d’amplada cadascun. Aquesta obra comportarà la construcció d’un pas superior a la línia ferroviària Llobregat – Anoia d’FGC. La Generalitat impulsa ara la redacció del projecte constructiu que detallarà tècnicament la solució proposada.

Millores accessibilitat Ronda Sud febrer 2018 mapa1