Vilanova aprova un pressupost d’11 m€ que posa en el centre del debat l’obra de la piscina i la municipalització del servei de neteja

13 Mar 2018


Vilanova del Camí va aprovar ahir el pressupost per al 2018 per un import  d’11.266.109 €, i una variació del 4,4% respecte del pressupost anterior. El debat d’aquest punt es va allargar pràcticament dues hores de rellotge i va prosperar únicament amb els vots de l’equip de govern


Ple pressupostos Kilian 2018-v22

El regidor d’Hisenda Kilian Tomás va defensar el nou pressupost que “continuen sent els més socials de la història” va dir, “ja que continuem prioritzant les partides destinades a Serveis Socials”. Les modificacions més importants pel que fa al pressupost de despeses afecten al Capítol I, que ha patit un increment del 6,8 % respecte del 2017, degut principalment a la incorporació del personal del servei de neteja.


L’ajuntament vilanoví invertirà aquest 2018 més de 2 milions d’euros en diferents projectes


També cal destacar el Capítol VI, que recull les inversions previstes durant l’exercici i que ha augmentat respecte el 2017 en un 41 %. L’Ajuntament preveu invertir aquest any més de 2 milions d’euros en diferents projectes. El més important, la reforma de la piscina municipal que suma una despesa de 1.500.000 €, repartits en dues fases. La primera fas de la construcció té una dotació pressupostària de 800.000 € i la segona, preveu invertir 704.000 € més. Una fase, que segons va explicar Kilian Tomàs al Ple, estarà condicionada al finançament que preveuen obtenir de la venda de diferents solars propietat de l’Ajuntament.

Relacionades amb aquest projecte també hi ha dues inversions més, l’expropiació d’un terreny  conegut com els horts de cal Masset que suposa una despesa de 134.000 € i l’adquisició d’un bar portàtil, per donar servei a la piscina mentre no s’acaben les obres del bar-restuarant, que s’ha pressupostat amb 20.000 €.

Una altra de les partides importants del capítol d’inversions és la tercera fase de la remodelació del Casal de la Gent Gran amb un pressupost de 142.000 €. El regidor d’Hisenda va explicar que ha calgut incrementar la dotació econòmica per fer front les obres d’aquest projecte que ha quedat desfasat i fora de normativa.

Així mateix, es contemplen 40.000 € per al pressupost participatiu, i una partida de 62.000 € per a la urbanització d’un espai conegut com el PMU r3, una zona proper a la zona d’Scorpia, que incorporarà una zona verda de grans dimensions, un gran espai lúdic i una zona comercial. La promoció d’aquest terreny és privada.

El capítol d’inversions també inclou una partida de 35.000 € per a l’adequació de parcs i jardins, 17.000 € per al trasllat de la Policia Local, Jutjat de Pau i l’àrea d’Esports; 13.000 € per  a diferents elements de transport; 10.000 € per a l’adequació de Can Muscons que ha d’acollir un espai per a joves i 10.000 € per a la reposició i millora del material dels centres educatius que es complementaran amb una altra partida de 19.000 €,per fer front, va dir Tomàs, a antigues i noves demandes dels centres educatius. 

ple 12 març 2018 (3)-v22

 


“Que l’Estat no hagi aprovat els pressupostos limita la capacitat d’inversió municipal”


Pel que fa als ingressos previstos per aquest any, Kilian Tomàs va lamentar que el Govern Central no hagi aprovat el pressupost perquè limita la participació dels ens locals en els tributs de l’Estat i per tant, disminueix de manera important els ingressos municipals. Això es tradueix, va explicar el regidor d’Hisenda en un ajust importat que ha afectat a totes les àrees municipals tot i que va garantir la qualitat dels serveis municipals prestats.

Les àrees que han patit els ajustos més importants han estat Promoció Econòmica i Urbanisme, tot i que la voluntat del govern és compensar-les així que sigui possible. Això és, quan l’Estat aprovi els pressupostos, si la normativa vigent contempla una major utilització del romanent de tresoreria o si la Generalitat fa efectiu el deute per a la gestió de les llars d’infants.

El regidor d’Hisenda Kilian Tomàs va acabar la seva intervenció oferint la xifra d’endeutament de l’Ajuntament que es manté en el 58%, molt per sota del 95% que l’Estat marca com a topall.

ple 12 març 2018 (3)-v222

 

 


Vilanova 365, ERC i PdCAT no comparteixen el pressupost presentat pel govern ni la seva gestió municipal


Els grups de l’oposició, V365, ERC i PdCAT, no comparteixen el pressupost que ha presentat l’equip de govern ni avalen la seva gestió municipal. Tots els grups van criticar la inversió en l’obra de la piscina municipal. Concretament els 800.000 € que es destinaran a la construcció d’un bar-restaurant a dues alçades i a la urbanització exterior de la zona esportiva, ja que ho consideren una despesa desproporcionada que pot condicionar les arques municipals. Jordi Barón del PdCAT, va parlar de “temeritat” i va demanar al govern si tenien una alternativa per fer front a la despesa que suposarà “la segona fase de les obres de la piscina que depenen, va dir el regidor, de la venda de diferents solars de propietat municipal”.

ERC va ser l’únic grup que va fer aportacions al pressupost municipal. Proposaven a l’equip de govern una intervenció integral a la plaça Vilarrubias, un pla de senyalització de les fonts del terme municipal, incloses al mapa de patrimoni, l’establiment d’ajudes per assumir les despeses derivades de la inspecció dels habitatges amb més de 40 anys, i l’ampliació del servei d’auxiliar de conversa en anglès a secundària, entre altres. Meritxell Humbert va lamentar la manca d’una resposta clara del govern respecte a les propostes realitzades i finalment va votar en contra del pressupost.

Vanesa González de Vilanova 365 va expressar la voluntat del seu grup de “no ser còmplices ni responsables de la gestió municipal” i va admetre que estaven “preocupats per l’estat de les arques municipals”. “La inversió en les obres de la piscina, va dir Vanesa González, farà trontollar la tresoreria municipal” i va lamentar que el govern no hagi fet un estudi econòmic per quantificar la despesa de funcionament i manteniment que suposarà el nou bar-restaurant.

González també va exposar al Ple altres dubtes relatius per exemple a l’estalvi que “suposadament”– va dir-  hi ha hagut amb la municipalització de la gestió del servei de neteja.

ple 12 març 2018 (2)-v222


DECIDE, VV iVA! defensen un pressupost “realista i ajustat” tot i que reconeixen que “no ha estat fàcil arribar a un acord”


La portaveu de DECIDE, Imma González, va defensar el pressupost del 2018 que manté la partida de Cultura respecte de l’exercici anterior. La regidora va admetre que “aquests no són els pressupostos que ens hagués agradat presentar però, en part, també és culpa de la mala gestió del govern anterior”. González va destacar la racionalització dels diners públics que s’han traduït en una oferta més importats d’activitats culturals. Una d’aquestes activitats és el “Vilacine” “un programa de promoció del cinema que permetrà gaudir d’una vintena de projeccions anuals per un import inferior al que durant l’any 2017 ens va permetre fer 6 pel·lícules”, va dir González.

Juan Manuel Cividanes, de Veïns amb Veu, també va reconèixer que la negociació del pressupost ha estat un procés difícil ja que “som quatre formacions polítiques diferents”. Cividanes va explicar que “ha estat un treball intens i exigent en el que s’ha garantit l’autonomia de cada regidor dins la seva àrea”. El portaveu de VV va aprofitar la seva intervenció per contestar algunes preguntes formulades pels grups de l’oposició sobre el projecte de la piscina i el Casal de la Gent Gran, en plena execució, així com sobre altres propostes com una possible intervenció integral a la plaça Vilarrubias, plantejada per ERC,  o la urbanització del sector PMU r3, proper a Scorpia.

El portaveu de Vilanova Alternativa, Francisco Palacios, van qualificar els pressupostos del 2018 com a “realistes i ajustats, que ens permetran acabar grans projectes de ciutat com la piscina i el Casal de la Gent Gran, i altres com la zona de barbacoes del Parc Fluvial. També es mantindran altres projectes que hem iniciat durant el 2017 com la Festa de l’Esport o el Saló de la Infància”.

Palacios va respondre algunes qüestions plantejades per l’oposició sobre els ajustos que ha patit Promoció Econòmica i que han afectat les subvencions per a la creació d’ocupació i millora dels establiments comercials. El regidor de Promoció Econòmica va puntualitzar que no s’ha reduït la partida sinó que l’han ajustat a la demanda que hi va haver l’any passat.