Vilanova celebra el primer Ple ordinari, breu però intens, després de l’estiu | VÍDEO

18 Set 2018

L’Ajuntament de Vilanova del Camí ha celebrat, aquest dilluns, el primer Ple després de l’estiu. La sessió ordinària va ser breu, uns 30 minuts que es van complementar amb les intervencions del públic que van girar entorn al tema de la senyalització i el servei de neteja municipal

El primer punt que va generar debat va ser l’aprovació de la compatibilitat d’un treballador de l’Ajuntament per a l’exercici d’una activitat privada. El treballador en qüestió desenvolupa la tasca d’enginyer municipal durant 10 hores a la setmana que vol complementar amb l’activitat privada.

El regidor d’Urbanisme, Juan Manuel Cividanes, de qui depèn aquesta àrea es va mostrar crític amb l’alcaldessa “perquè aquesta plaça s’ha cobert amb un contracte d’urgència i no per concurs –oposició, una reclamació que sempre havíem fet des de l’oposició i que per tant, ara hem de complir des del govern”. També va mostrar discrepància amb les hores de dedicació d’aquest professional “10 hores són molt poques per un municipi com Vilanova del Camí”.

La regidora d’ERC, Meritxell Humbert, també va intervenir per recordar-li al govern que “la contractació per urgència té vigència de tres mesos, després dels quals l’Ajuntament té l’obligació de convocar la plaça”

L’alcaldessa Noemí Trucharte va explicar al Ple que la cobertura d’aquesta i d’altres places s’estan treballant des de Recursos Humans i que “es convocaran, en temps i forma, tan aviat com sigui possible”.

Finalment el punt es va aprovar per unanimitat.

El debat sobre la proposta de resolució de l’al·legació presentada per un veí del municipi respecte de la modificació puntual del POUM, va tornar a enfrontar el regidor d’Urbanisme, Juan Manuel Cividanes, amb la resta del govern local. Cividanes va encetar la intervenció anunciant la seva abstenció si el punt continuava a l’ordre del dia, “perquè afecta un militant del meu partit”. El regidor, però, va continuar explicant que “aquest veí està afectat, des de fa 14 anys,  per la construcció d’un mur, que s’ha evidenciat que va ser un error de l’administració que va atorgar la llicència”. Va lamentar la desestimació de l’al·legació ja que considera que la decisió “no ha quedat prou motivada”.

Per tot plegat, Cividanes, va demanar a l’alcaldessa que deixés el punt sobre la taula, un gest que van demanar també els portaveus de CiU, ERC i V365, Jordi Barón, Meritxell Humbert i Vanesa González, respectivament.

En aquest punt, la regidora Vanesa González va demanar al govern que treballi millor els punts que porta a l’ordre del dia, per evitar que s’hagin de retirar. “Som conscients, va dir González, de les discrepàncies entre els membres del govern, però ens sorprèn aquesta manca de previsió”

Escoltada l’argumentació de tots els grups, l’alcaldessa va retirar el punt de l’ordre del dia.

Ple 17 setembre 2018 3-720

El retard del tancament contable del 2017, la comissió de seguiment del servei de neteja i les reunions per treballar les ordenances centren els precs i preguntes de l’oposició

Pel que fa a precs i preguntes, la regidora d’ERC Meritxell Humbert va fer un agraïment al personal de Cultura per l’organització de la Festa Major i va aprofitar per demanar a la regidora un estat de comptes de la festa. Així mateix, Humbert va  demanar reactivar les reunions per treballar les Ordenances Municipals i va demanar al govern que “siguin proactius i no esperin que l’oposició els faci la feina”

Vanesa González també va felicitar la tasca de Cultura en l’organització de la Festa Major. També va tenir paraules de gratitud per les entitats locals i especialment per La Xispa, “que cada any ofereix als joves una festa major alternativa i de qualitat”.

Així mateix, González va preguntar a l’alcaldessa sobre la creació de la comissió de seguiment per valorar el servei de neteja municipal, a la que el govern es va comprometre en un ple anterior. També va demanar-li sobre el tancament contable del 2017, encara pendent.

L’alcaldessa Noemí Trucharte va recordar als regidors que la informació sobre el servei de neteja i tots els detalls de la municipalització del servei s’estaven elaborant i estarien disponibles per al Ple del mes de novembre.

Pel que fa al tancament contable del 2017, va dir que s’hi estava treballant i que en pocs dies estaria enllestit.

La darrera intervenció va venir d’un membre del govern. El regidor d’Urbanisme i Medi Ambient, Juan Manuel Cividanes, va fer dos precs a l’alcaldessa: un sobre la contractació de personal, de la qual, va dir, “s’hauria d’informar prèviament al regidor de l’àrea i fer les presentacions pertinents”, i el segon, per demanar resposta a una instància, del mes d’agost, referent a la delegació de competències d’Alcaldia.

La senyalització del carrer Igualada i el procés de municipalització del servei de la neteja centren les intervencions del públic

Una vegada acabat el Ple, el públic va prendre la paraula i van plantejar dues queixes al govern de la ciutat. La primera, sobre la senyalització del carrer Igualada que un veí d’aquest carrer considera escassa i inadequada, sobretot en les cruïlles on assegura “hi ha risc d’atropellar els vianants”. El regidor d’Urbanisme es va comprometre a estudiar el cas, que el veí ja havia comunicat fa tres mesos a l’Ajuntament a través d’una instància.

Una altra veïna va mostrar el seu malestar després que fa unes setmanes es conegués la resolució judicial respecte l’acomiadament de les treballadores del servei de la neteja i el procés concursal per municipalitzar el servei. La veïna va acusar Noemí Trucharte de mentir a les treballadores sobre la possibilitat de subrogació.

L’alcaldessa Noemí Trucharte va explicar-li que, en base als diferents informes tècnics i jurídics, la fórmula de la subrogació en el moment en què es valorava la municipalització del servei no era possible. Recentment, va continuar explicant Trucharte, s’ha arribat a un acord amb UTE Vilanova on es reconeixen els drets de les treballadores, set de les quals rebran una indemnització per acomiadament improcedent. Les altres 16, que des del mes de juliol de 2017 formen part de la plantilla de l’Ajuntament “seran objecte d’una modificació substancial de les condicions de treball” va explicar l’alcaldessa.

“Totes les treballadores han millorat les condicions laborals, tant pel que fa el salari com als dies de festes i altres drets laborals, com el reconeixement i la retribució dels triennis. També se’ls reconeixerà l’antiguitat”, ha explicat Trucharte a Ràdio Nova.