Vilanova del Camí ja disposa del Pla Local d’Habitatge

23 Set 2016

a_pla_habitatge-2016-v02

Vilanova del Camí ja disposa del seu Pla Local d’Habitatge, un instrument al servei de la política local en aquesta matèria, que ha estat elaborat amb el suport de la Diputació de Barcelona. El Pla, que ha estat aprovat pel Ple municipal, identifica, a partir de la diagnosi prèvia de l’estat de l’habitatge al municipi, els elements clau per a la definició de la política local en la matèria, posant l’èmfasi a impulsar les eines i polítiques municipals d’habitatge d’un ajuntament amb poca experiència en aquest àmbit de la gestió i aprofitant els recursos disponibles d’àmbit supramunicipal.


Des d’aquest enllaç podeu accedir al Pla Local d’Habitatge al web municipal vilanovadelcami.cat


Al document, s’hi proposen un seguit d’actuacions per al període 2016-2021, estructurades en quatre programes: Provisió de recursos per al desplegament de polítiques d’habitatge; difusió de polítiques locals i supramunicipals d’habitatge; rehabilitació i mobilització del parc vacant privat, i atenció a les necessitats d’habitatge dels col·lectius socials més vulnerables.