VV demanar la modificació del conveni laboral per incorporar les treballadores i treballadors del servei de la neteja

12 Mar 2019
Ple Ordinari 11 mar19 (4)

L’1 de setembre  de 2017 es va iniciar la gestió directa del servei de neteja amb la incorporació de 23 persones però actualment, destaca Cividanes, aquest col·lectiu no està present al conveni laboral de l’Ajuntament vilanoví i pateixen la interpretació sesgada o interessada d’aquest conveni

Els regidors de VV, Juan Manuel Cividanes i Manuel Ocaña, exposen en el text de la moció que es va debatre en ple, que els treballadors i treballadores del servei de la neteja estan exclosos de cobrar correctament el complements específics ja que tampoc estan contemplats en la valoració de llocs de treballs.

Per això demanaven al Ple la revisió immediata de les fitxes específiques de cada lloc de treball així com la revisió dels complements específics tenint en compte els horaris, nocturnitat, festius, etcètera.

L’acord inclou una regulació específica d’aquest col·lectiu a l’articulat del conveni que garanteixi els seus drets i les seves obligacions.

El punt es va aprovar per unanimitat.