Crònica del Ple: El Ple modifica el reglament dels horts municipals per facilitar l’adjudicació de les parcel·les

10 Mar 2015

ple 9 de març 2015 (3)L’Ajuntament de Vilanova del Camí és propietari d’una zona d’horts de domini públic. La cessió d’ús d’aquests horts i la seva utilització es troba regulada per un reglament municipal que es va modificar en la darrera sessió plenària.

El Ple del passat dilluns 9 de març, va acordar incorporar algunes modificacions al text amb la voluntat d’agilitzar el procediment d’adjudicació de les llicències d’ús de les parcel·les així com d’establir l’obligació de dipositar una fiança per part dels adjudicataris per garantir una adequada utilització de l’espai cedit.

El punt es va aprovar  per unanimitat.